Naše účetní kancelář nabízí kompletní služby v oblasti mzdového účetnictví. Kromě poradenské činnosti před uzavřením pracovní smlouvy nebo dohodě o mimo pracovním poměru, které jsou nejčastěji našimi klienty vnímány jako dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, se specializujeme také na přípravnou činnost, předcházející samotné zpracování mezd, do které zahrnujeme ověření správnosti podkladů u nového zaměstnance a předložení veškerým požadovaných dokumentů.

Kdy využít naší pomoc se mzdovým účetnictvím

Se mzdovým účetnictvím pomáháme drobným živnostníkům i velkým firmám, kteří potřebují krátkodobou i dlouhodobou spolupráci v oblasti zpracování mezd. Naše účetní kancelář ušetří každému podnikateli nemalé finanční náklady, spojené se zřízením vlastního účetního oddělení. Za zpracování mezd neseme plnou odpovědnost a vy se můžete v plné síle soustředit na své podnikání. Odhaduje se, že externí zpracování mezd ušetří každému podniku až 40% nákladů.

Jaké jsou výhody zpracování mzdového účetnictví naší firmou

 • uspoříte zaměstnance i kancelářské prostory
 • nemusíte řešit problémy spojené se záskokem v případě absence vaší účetní
 • nepotřebujete vlastnit hardware ani software
 • zastoupíme vás při komunikaci s úřady
 • ušetříte finanční prostředky za školení zaměstnanců
 • můžete se spolehnout na přesné a včasné zhotovení mezd pro své zaměstnance

Cílem naší účetní firmy u mzdového účetnictví, je vyplatit vašim zaměstnancům odpovídající mzdu v řádném termínu. Výstupem naší práce jsou výplatní pásky a přehledy pro správu sociálního zabezpečení a další instituce.

Dále je naším úkolem pravidelně jednou v roce účtovat zálohové daně a následně zpracovat přehled odvodů daňových povinností pro finanční úřad. Zpracovat výkaz pro úřad práce a evidenční listy pro důchodové pojištění.

Zpracování mzdového účetnictví obsahují tyto činnosti:

 • Zpracování veškerých skutečností týkajících se každého vašeho zaměstnance za konkrétní měsíční období. Zpracujeme přítomnost, dovolenou, dočasnou pracovní neschopnost, náhradní pracovní volno, neplacené volno, zpracování nejrůznějších osobních odměn, náhrady i srážky ze mzdy.
 • Vypočítáme mzdu pro všechny zaměstnance a zkontrolujeme správnost a úplnost u všech mezd.
 • Připravíme agendu v případě pracovní neschopnosti, u ošetřování člena rodiny, i v případě nástupu na mateřskou dovolenou a vypracujeme přílohu k žádosti o výplatu nemocenských dávek či ošetřovného a dále přílohu k žádosti o peněžitou pomoc v mateřství.
 • Připravíme hlášení pro zprávu sociálního zabezpečení i zdravotní pojišťovny v případě změn u osobních údajů vašich zaměstnanců, změn příslušnosti zaměstnanců ke zdravotní pojišťovně nebo změn statutů zaměstnanců.
 • Vypracujeme pro vás, jako zaměstnavatele, veškeré výkazy měsíčních mezd podle mzdových složek pro jednotlivé zaměstnance, souhrnné výkazy měsíčních odvodů pojistného na sociální a zdravotní pojištění podle jednotlivých zaměstnanců, zpracujeme výkaz za každého zaměstnance v oblasti sražených záloh na daň z příjmu ze závislé činnosti apod.
 • Vedeme evidenci pracovních úrazů a zpracování agendy s pracovními úrazy
 • Pro každého našeho klienta nabízíme možnost zajistit podání nejrůznějších kvartálních i ročních hlášení a výkazy pro daňovou správu, zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení.

Zpracujeme mzdový audit

Pomocí mzdového auditu odhalíme veškeré chyby, které se mohou vyskytnout během výpočtu mezd a vedení kompletní personální agendy.

Díky mzdovému auditu se můžeme zaměřit na výpočty plátců, legislativu i interní procesy, zaměříme se na veškerou dokumentaci.

V rámci mzdového auditu můžeme odhalit případné nedostatky, které mohou vzniknout z použití neaktuálních legislativních norem nebo chybných metodik ve výpočtech mzdy a odvodů.

Pro zpracování mezd nám postačí předat tyto dokumenty:

 • Pracovní smlouvy včetně jejich dodatků
 • Mzdový/platový výměr
 • Doklady o výši odměn či záloh pro každého zaměstnance
 • Doklady o pracovní činnosti popř. dohody o provedení práce apod.
 • Doklady o nepřítomnosti v zaměstnání
 • Další doklady dle potřeby

Specializujeme se na personalistiku a personální audit

Naše účetní firma se kromě vedení zpracování mezd specializuje rovněž na personalistiku, jejímž úkolem je výběr zaměstnanců a ohodnocení jejich pracovních výkonů. V této oblasti se využívá spousta metod, které závisí na získání mnoha informací o potencionálním zaměstnanci, vyhodnotit jeho zkušenosti a znalosti a následně je porovnat s ostatními uchazeči.